INTEGRITETSPOLICY

HUR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vår integritetspolicy

Hantering av kund- och partnerinformation
Du kan besöka vår webbsida utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad såsom IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. Denna information används endast för att förbättra vårt utbud och vi kan inte koppla denna information direkt till dig. Personliga data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter.

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Olofsson Invest AB lagrar och använder uppgifter om dina uppdragsorder samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras internt och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Du har givetvis möjlighet att när som helst kontakta oss för att se de personuppgifter vi registerför om dig. Informationen lagras bara så länge som den måste enligt gällande lagar om inte du har godkänt fortsatt användning av informationen.

Vidarebefordran av personlig information
Relevant personlig information kan lämnas vidare till transportföretag eller liknande om detta är nödvändigt för att leverans av varor. För hantering av betalningar lämnas relevant personlig information vidare till våra samarbetspartners som hanterar inkommande och utgående fakturor. All överföring av personlig information sker via säkra dataförbindelser. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Datasäkerhet
Vi skyddar vår webbsida och andra system med hjälp av tekniska och organisatoriska arrangemang mot förlust, skada, åtkomst, ändringar eller spridning av din data av icke auktoriserade personer.

Cookies
Vi använder oss av egna samt även tredjepartscookies för statistiska ändamål på webbplatsen. Användningen av “cookies” är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet.

Du har full rätt att, utan kostnad, få all information om den personliga data vi lagrar som berör dig. Du har också rätt att begära ändringar i, blockera eller stryka denna data.

Kontakt
Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta hakan@olofssoninvest.se eller tel. +46 (0) 70 609 44 05.

Olofsson Invest AB, Norrlidsgatan 25, 856 41 Sundsvall, hakan@olofssoninvest.se eller tel +46 (0) 70 609 44 05 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har en utvald data-ansvarig.